Poster stand / Khung ảnh đứng

standee
So với các loại standy có cấu trúc chữ X, chữ L (X banner, L banner), thì Poster stand (khung ảnh quảng cáo) có nhiều ưu ...

Thi công bảng hiệu chữ nổi – chữ nổi Mica, Đồng, Inox, Alu, Tole

chu-inox-dong
Bảng hiệu chữ nổi - chữ nổi Mica, Đồng, Inox, Alu, Tole, chữ ăn mòn kim loại hiện được sử dụng khá phổ biến. Quảng cáo ...

Thi công bảng hiệu, hộp đèn quảng cáo

Thi công bảng hiệu, hộp đèn quảng cáo
Một doanh nghiệp - nhất là doanh nghiệp lớn, có tầm cỡ thì nhu cầu khuyếch trương thương hiệu, đánh bóng tên tuổi là điều tất ...

Pano, pa nô, billboard – Biển quảng cáo tấm lớn (quảng cáo ngoài trời)

pano, pa nô, billboard
Bảng biển quảng cáo tấm lớn (Pano, pa nô, billboard) là một loại hình bảng đặc biệt, có kích thước lớn, từ khoảng 50m2 (bảng trong ...